Wouter

Wouter

Ik ben in 2018 begonnen met de studie 'begeleider specifieke doelgroepen'. Vanuit deze studie loop ik stage bij ROED-werkt. Mijn werkzaamheden zullen voornamelijk gaan bestaan uit het begeleiden van jongeren samen met het team. Ik zal de jongeren begeleiden in de werkplaats, maar ook op persoonlijk vlak bij het stellen van doelen of het maken van bijvoorbeeld een plan van aanpak.